Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Vypracovanie projektov stavby

Keď sa rozhodnete stavať, je nevyhnutné na úvod všetko dôkladne naplánovať. Na začiatku stavby je projekt. Projektová dokumentácia domu, či stavby predstavuje súhrn výkresov a textových podkladov, podľa ktorých sa môže výstavba domu, budovy, či iného stavebného diela zrealizovať. Projekt domu pozostáva z troch častí, ktoré zaznamenávajú časový priebeh výstavby budovy.
Projekt domu/ stavby slúži ako dorozumievací prostriedok medzi úradmi, stavebníkmi a odbornými pracovníkmi a ďalšími účastníkmi výstavby.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pre Vás zabezpečí vypracovanie stavebného projektu podľa Vašich požiadaviek. Odborne, dôkladne a kompletne naplánujeme a vypracujeme projekt pre Váš dom, byt, stavbu.

Vypracovanie projektu domu/ stavby závisí od skutočnosti, či máte záujem o katalógový projekt alebo individuálny projekt na mieru. Katalógový projekt je typizovaný projekt, ktorý si máte možnosť vybrať z katalógu, bez možnosti úprav. Projekt domu na mieru je vypracovaný na základe Vašich požiadaviek presne na Vašu mieru.
Architektonická štúdia ako najdôležitejšia etapa, ktorá predchádza samotnej výstavbe domu, je zároveň podkladom, na základe ktorého získate územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Architektonická štúdia obsahuje základné materiály potrebné na výstavbu, vysvetlené dispozičné vzťahy priestorov, objasnené plochy miestností a celkovú zastavanosť pozemku, objasnené vzťahy s okolím a možnosti napojenia na inžinierske siete alebo ich vybudovanie.

Projekt na stavebné povoleniepovolenie poskytuje podklady na posúdenie stavby. Projekt na stavebné povolenie musí zohľadniť podmienky určené stavebným úradom vydané v územnom rozhodnutí. Na základe tohto projektu stavebný úrad pred samotným vydaním stavebného povolenia preskúma, či stavba spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, preverí požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, najmä požiadavky na ochranu životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Realizačný /vykonávací projekt sa vypracuje po overení projektu domu stavebným úradom. Realizačný projekt zabezpečí, aby bola projektová dokumentácia rozpracovaná do podrobností tak, aby sa na jej základe mohla zrealizovať samotná výstavba domu, či stavby.

Projektová dokumentácia a jej príprava je časovo náročný proces, ktorý závisí od požiadaviek klienta.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. Vám ušetrí čas a prostriedky a zabezpečí, aby Vaša projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne a zároveň bola kompletná, čím urýchlime proces vybavenia potrebných povolení, aby sa výstavba Vášho domu, bytu, budovy, či inej stavby mohla začať čo najskôr.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.