Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Prípravné stavebné práce

Po vypracovaní projektov a získaní potrebných povolení môžeme pristúpiť k začatiu výstavby domu, budovy, či iného stavebného diela. Prípravné stavebné práce zabezpečujú prípravu terénu na výstavbu a predstavujú začiatok samotnej výstavby. Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. vykoná všetky prípravné stavebné práce s ohľadom na následnú úpravu terénu po ukončení výstavby.

Prípravné práce k realizácii stavby predstavujú:

 • demolačné práce - odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín
 • výkopové a zemné práce
 • úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky
 • vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska
 • prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu stavieb
 • odvodnenie staveniska
 • armovacie práce
 • príprava debnenia pre základy
 • zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch
 • zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce
 • montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
 • demontáž rozvodov a armatúr
 • zhotovovanie stavebných rozpočtov a kalkulácií
Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pre Vás zabezpečí prípravné stavebné práce komplexne, alebo ako súčasť subdodávky.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.