Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Kolaudácia stavby

Kolaudácia je úradné konanie, ktoré podľa stavebného poriadku na mieste overuje, či bola stavba dohotovená podľa plánu a či vyhovuje zdravotným, požiarnym a iným predpisom. Kolaudačné konanie skúma, či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Kolaudácia sa týka hlavne novopostavených budov a stavieb.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pre Vás sprostredkuje žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Spoločnosť Si.To.Ro. zároveň komunikuje s úradmi počas kolaudačného konania. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia celý proces zďaleka nekončí. Po kolaudácii stavby Vám stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pomôže s pridelením súpisného čísla stavbe, zápisom na katastrálny úrad, ktorý vydá list vlastníctva a následne zmenou adresy.

Takže Vaša stavba od spoločnosti Si.To.Ro. je bez starostí nielen postavená, ale aj skolaudovaná. Si.To.Ro. – s nami šetríte čas aj prostriedky.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.