Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Zabezpečenie technickej dokumentácie stavby

Technická dokumentácia potrebná na začatie realizácie stavby predstavuje povolenia a rozhodnutia príslušných úradov. Zabezpečenie technickej dokumentácie stavby predstavuje komunikáciu s úradmi a vybavenie nasledovných povolení a rozhodnutí nielen pred začiatkom výstavby, ale aj po ukončení výstavby, pred spustením objektu do užívania:
 • Územné rozhodnutie
  Územné rozhodnutie predstavuje prvé rozhodnutie v stavebnom konaní. Územné rozhodnutie určuje veľkosť a umiestnenie stavby rodinného domu/ budovy/ stavby postup a podmienky napojenia na inžinierske siete a iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania.
  Územné rozhodnutie stanovuje, že každá stavba musí byť prispôsobená veľkosti a tvaru pozemku, okolitej zástavbe a podmienkam platnej územnoplánovacej dokumentácie. Či sa jedná o rodinný dom katalógový alebo podľa individuálneho projektu, je dôležité, aby bola stavba domu prispôsobená súvisiacim podmienkam a technickým požiadavkám.

 • Stavebné povolenie
  Ďalšou súčasťou technickej dokumentácie potrebnou na začatie výstavby Vášho domu/ budovy, či inej stavby je stavebné povolenie. Akonáhle územné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, je čas na podanie návrhu na vydanie stavebného povolenia. V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad do 30 dní od podania návrhu vydá stavebné povolenie. Keď stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť, výstavba Vášho rodinného domu, budovy, či inej stavby sa začína.

 • Kolaudačné rozhodnutie
  Kolaudačné rozhodnutie je výsledkom kolaudačného konania po ukončení výstavby rodinného domu, budovy, či inej stavby pred spustením objektu do užívania.
Územné rozhodnutie - Stavebné povolenie - Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. Vám sprostredkuje zabezpečenie technickej dokumentácie pre Váš dom/ stavbu od začiatku do konca.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.