Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Zatepľovanie

Zateplenie - tepelná ochrana budovy - je najčastejšie využívaný spôsob rekonštrukcie nielen bytových domov.

Zatepľovanie stavieb môže byť čiastkové, alebo kompletné, v závislosti od potrieb užívateľa stavby. Zatepliť je možné novostavby aj už postavené budovy.

Zatepľovať je možné z exteriérovej aj interiérovej strany budovy. Taktiež je možné zatepľovať vodorovné aj zvislé konštrukcie budovy.

Výhody zatepľovania budov sú nasledovné:

 • Zatepľovanie budov znižuje náklady na vykurovanie - Dodatočná tepelná ochrana stavebných konštrukcií zateplením a vykonaním súvisiacich úprav dokáže značne znížiť náklady na spotrebované energie. Vhodné zateplenie predstavuje zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie.
 • Zatepľovanie budov znižuje vlhkosť v interiéri - Zatepľovanie vytvára okolo budovy ochranný plášť, ktorý minimalizuje množstvo tepelných mostov. Zároveň sa znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien budovy, čím sa znižuje interiérová vlhkosť, ktorej následkom je vznik plesní.
 • Zatepľovací systém tiež ochráni pôvodnú stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čo predlžuje životnosť budovy.
 • Zatepľovanie budov zároveň spĺňa aj estetickú funkciu, keďže budova nadobudne novú fasádu.
Vhodne zvolený materiál a dodržiavanie potrebných postupov je základom pre správne zateplenie. Výber materiálu a technológie pre zatepľovanie záleží od stavu a podmienok stavby, prostredia, v ktorom sa stavba nachádza a skutočnosti, ktorú časť stavby je potrebné zatepliť.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. používa na zatepľovanie budov nasledovné izolačné materiály:

Penový expandovaný polystyrén EPS – sa na zatepľovanie budov používa najčastejšie.Izolačný materiál penový expandovaný polystyrén EPS má nasledovné výhody:
 • vynikajúce izolačné vlastnosti
 • mnohostranné využitie
 • nízka hmotnosť
 • jednoduchá a bezpečná manipulácia pri osadzovaní
 • zvýšená požiarna odolnosť
 • dlhá životnosť

Extrudovaný polystyrén XPSje vhodný na obvodové steny aj plochy zaťažené väčším tlakom ako podlahy, terasy, rovné strechy, strechy s parkovacou plochou, sklady, výrobné haly a pod.

Izolačný materiál extrudovaný polystyrén XPS má nasledovné výhody:
 • vynikajúce tepelno-izolačných vlastnosti
 • nízka nasiakavosť
 • odolnosť voči vlhkosti
 • vysoká pevnosť voči tlaku
 • vysoká životnosť

Izolácie z minerálnych vlákiensklenená vlna je ľahká a elastická, preto je najvhodnejšia pre zateplenie striech a podkroví. Hlavnými prednosťami sú:

Izolačný materiál sklená vlna má nasledovné výhody:
 • nízka tepelná vodivosť
 • jednoduchá manipulácia a rezanie pri osadzovaní
 • chemicky neutrálna - nereagujú s okolitým materiálom
 • trieda horľavosti A1 – nehorľavá
 • anorganická - nepodporuje vznik plesní
Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. realizuje zatepľovanie budov nasledovným postupom:
 1. Príprava podkladu na zateplenie – podklad, ktorý ideme zatepľovať, musí byť suchý, rovný, dostatočne pevný a zbavený nečistôt.
 2. Penetrácia zatepľovanej plochy - je dôležitá pre spevnenie povrchu a zníženie nasiakavosti podkladu a pre zlepšenie priľnavosti nanášanej vrstvy.
 3. Vytvorenie soklovej hrany pomocou soklovej lišty, do ktorej sa vkladá spodný rad izolačných dosiek. Soklová lišta sa kotví do podkladu hmoždinkami.
 4. Lepenie izolačných dosiek na zatepľovaný podklad. Dosky sa kladú od soklovej lišty nahor. Na lepenie sa používa lepiaca malta.
 5. Kotvenie izolačných dosiek - po 48 hodinách dodatočne upevníme izolačné dosky k podkladu pomocou plastových tanierových hmoždiniek.
 6. Výstužná vrstva tvorí podklad pre finálnu povrchovú úpravu a zabezpečuje mechanické vlastnosti zatepľovacieho systému.
 7. Penetrácia výstužnej vrstvy - po 48 hodinách od dokončenia výstužnej vrstvy je potrebné výstužnú vrstvu penetrovať.
 8. Finálna povrchová úprava zateplenej plochy - aplikácia sieťky a omietky.
Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. používa farebné omietky a fasády Dűfa. Do úvahy však prichádza aj využitie iných materiálov na povrchové úpravy.

Zateplenie budovy trvá v závislosti od druhu, plochy zateplenia a od poveternostných podmienok. V prípade požiadavky na výmenu okien a dverí je vhodné vymeniť tieto pred realizáciou zateplenia budovy.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.