Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Špeciálne zakladanie stavieb

Každá stavba musí byť pevne spojená s podložím, do ktorého sa prenáša zaťaženie spôsobené stavbou. Úlohou základov stavby je bezpečne preniesť do podložia zaťaženie spôsobené hmotnosťou a prevádzkou stavebného objektu, bez deformácií a porúch podložia alebo objektu. Špeciálne zakladanie stavieb a nevyhnutnosť jeho využitia závisí od oblasti výstavy a jej podložia.

Špeciálne zakladanie stavieb predstavuje realizáciu konštrukcií na zakladanie stavebných diel v neúnosných, resp. málo únosných zeminách, prípadne v zeminách s rôznou klasifikáciou a rôznymi charakteristikami.

Zaistenie stability svahov a zosuvov, protihlukové steny, podzemné steny a základy, zabezpečenie sadania podložia, sanácia nestabilných a zosuvných území a nielen to zahŕňa špeciálne zakladanie stavieb.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pre Vás komplexne zrealizuje špeciálne zakladanie stavieb. Poradíme – navrhneme – zrealizujeme, a tak šetríme Váš čas aj prostriedky.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. realizuje špeciálne zakladanie stavieb využitím technológie pilotáž. Pri špeciálnom zakladaní stavieb pilotážou využívame nasledovné typy pilót:
  • malopriemerové pilóty
  • veľkopriemerové pilóty
  • širokoprofilové pilóty
  • vŕtané pilóty
  • CFA pilóty
  • injektované mikropilóty
Prostredníctvom pilotáže stavebná spoločnosť Si.To.Ro. zrealizuje:
  • prevŕtavané pilótové steny pre paženia jám a zaistenie stability svahov a zosuvov
  • plastové mikropilóty zabezpečujúce nulové sadanie podložia
  • pilótové základy protihlukových stien
Špeciálne zakladanie stavieb odporučí pred začatím samotnej výstavby projektant statik pri tvorbe projektu. Špeciálne zakladanie stavieb predchádza samotnej výstavbe. Až po dôkladnej realizácii základov je možné pokračovať vo výstavbe budovy.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.