Profil spoločnosti

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. vznikla v roku 2002, kedy jej činnosť nadviazala na aktivity firmy Pavel Ďurdina Si.To.Ro, ktorá je súčasťou slovenského trhu stavebníctva od roku 1995. Počas svojho pôsobenia na trhu stavebná spoločnosť Si.To.Ro. získala bohaté skúsenosti v oblasti výstavby a rekonštrukcie a stala sa odborníkom vo svojom odbore.

V súčasnosti predstavuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. konsolidovanú stavebnú organizáciu s primeraným kapitálovým zázemím a primeranou schopnosťou rozvoja.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. si stanovila za svoj cieľ poskytovanie produktov a služieb vysokej kvality, čo sa snaží dosiahnuť neustálym zvyšovaním kvalifikácie riadiacich a výkonných pracovníkov a modernizáciou výroby. Zároveň sa usilujeme udržať si svoju stabilnú pozíciu na slovenskom trhu stavebníctva.

Najnovšia špičková technika a technológia, trvácne materiály, precíznosť a dobrý pomer kvalita – cena Vám zaručia, že Vaša stavba a rekonštrukcia so stavebnou spoločnosťou Si.To.Ro. bude bezproblémová a trvácna.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na kvalitu používaných výrobkov, materiálov, poskytovaných služieb a zároveň šetrný prístup k životnému prostrediu.

Prečo práve stavebná spoločnosť Si.To.Ro.?

  • Ponúkame Vám kvalitné produkty a služby
  • Sme flexibilní
  • Poradíme Vám, ako efektívne stavať a rekonštruovať
  • Sme odborníci v našom odbore
  • Uplatňujeme individuálny a osobný prístup ku každému klientovi
  • Môžete sa na nás spoľahnúť