Prehľad ukončených a prebiehajúcich stavieb

Vybudovanie nového urgentného príjmu Bojnice

Začatie stavby:   10/2020

Odovzdanie stavby:   04/2022

Fotodokumentácia sa otvorí po kliknutí

Rekonštrukcia centra sociálnych služieb DOMINO

Začatie stavby:   12/2019

Odovzdanie stavby:   07/2020

Fotodokumentácia sa otvorí po kliknutí

Hornonitrianske centrum vzdelania – Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi

Začatie stavby:   05/2019

Odovzdanie stavby:   08/2019

Fotodokumentácia sa zobrazí po kliknutí

Oprava miestnej komunikácie v obci Ráztočno

Začatie stavby:   08/2019

Odovzdanie stavby:   10/2019

Fotodokumentácia sa zobrazí po kliknutí

Zámok Bojnice – obnova francúzskeho parku

Začatie stavby:   03/2018

Odovzdanie stavby:   11/2018

Fotodokumentácia sa otvorí po kliknutí

Exteriérové úpravy záhrady hotela Belassi v Bojniciach

Začatie stavby:   03/2018

Odovzdanie stavby:   05/2018

Fotodokumentácia sa otvorí po kliknutí

Výstavba rodinného domu v Bojniciach

Začatie stavby: 10/2015

Odovzdanie stavby: 01/2017

Fotodokumentácia sa zobrazí po kliknutí