Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Výstavba budov pre podnikanie

Výstavba budov pre podnikanie tvorí značnú časť výstavby na Slovensku. Niekedy sú to konštrukčne jednoduché hypermarkety, výrobné areály, či priemyselné parky, inokedy architektonicky náročnejšie stavby. Výstavba budov pre podnikanie si vyžaduje prehľad v danej oblasti a zároveň individuálny prístup k požiadavkám investora.
Keďže pri výstavbe budov pre podnikanie ide väčšinou o investične náročnejšie projekty, dôležitú úlohu zohráva dôkladné plánovanie nielen výstavby budov pre podnikanie ale aj jej financovania.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. Vám ponúka výstavbu nasledovných budov pre podnikanie:

 • Výstavba polyfunkčných objektov
 • Výstavba administratívnych budov
 • Výstavba obchodných priestorov a hypermarketov
 • Výstavba prevádzkových priestorov
 • Výstavba skladových priestorov
 • Výstavba hotelov, penziónov a iných ubytovacích zariadení
 • Výstavba reštaurácií a iných prevádzok stravovania
 • Výstavba zdravotníckych zariadení
 • Výstavba poľnohospodárskych budov
 • Výstavba výrobných areálov
 • Výstavba priemyselných parkov
Každá budova slúžiaca pre podnikanie má svoje špecifiká a vyžaduje si individuálny prístup od projektu po kolaudáciu a následnú údržbu. Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. realizuje výstavbu budov pre podnikanie s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, špecifiká danej oblasti a požiadavky investora.
Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. využíva na výstavbu budov pre podnikanie osvedčené stavebné materiály a technologické postupy, ktoré zaručia kvalitu a bezpečnosť realizovanej stavby. Ekologický a ekonomický prístup stavebnej spoločnosti Si.To.Ro. uplatňovaný pri výstavbe budov pre podnikanie sa prejaví v prevádzkových nákladoch a životnosti budovy. Pri výstavbe budov pre podnikanie je potrebné myslieť na budúcnosť už v štádiu plánovania. Úvodné šetrenie na nesprávnych miestach môže následné náklady na vykurovanie, klimatizáciu, či odvlhčenie budovy, prípadne iné, neúmerne zvýšiť, a tak znížiť hodnotu samotnej budovy na podnikanie.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. zabezpečí pre Vás výstavbu budov pre podnikanie komplexne alebo čiastkovo v subdodávke.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.